12/02/2024, 11:53

Coraz ostrzejsze przepisy ruchu drogowego- wzmocnienie polityki UE

Flaga Europejska, Flaga UE

Odebranie prawa jazdy a przepisy europejskie- zmiany.

W marcu 2023 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt kolejnej (czwartej) nowelizacji dyrektywy o prawach jazdy,  beędącej elementem  pakietu pezpieczeństwa ruchu drogowego.  W zeszłym tygodniu projekt trafił pod głosowanie. Za przyjęciem projektu zagłosowało 372 europosłów, wstrzymało się od głosu 43, a przeciw było 220. 

Spojrzenie urzędników

Zdaniem Oscara Puente, ministra transportu i zrównoważonej mobilności Królestwa Hiszpanii, "Dokonuje się zmiana paradygmatu w odniesieniu do europejskich przepisów o prawach jazdy. Nowe przepisy nie tylko usprawnią wzajemną pomoc między państwami członkowskimi, by ułatwić identyfikację danej osoby i egzekwowanie mandatów, lecz także zwiększą bezpieczeństwo na europejskich autostradach i na osiedlowych drogach w całej UE"

Europoseł z Bułgarii, pełniący funkcję sprawozdawcy projektu, Petar Vitanov twierdzi tak:
"Jestem przekonany, że ta dyrektywa nie tylko pomoże zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, ale także przyczyni się do zwiększenia świadomości obywateli na temat bardziej odpowiedzialnej jazdy oraz chęci przestrzegania przepisów i akceptowania konsekwencji ich łamania, niezależnie od tego, gdzie w UE prowadzimy samochód"


Nowelizacja dyrektywy o prawach jazdy

Przegłosowany projekt zakłada, że wykroczenia drogowe, takie jak znaczne przekroczenie prędkości (co ciekawe, projekt zakłada +30 km/h w terenie zabudowanym, nie +50 jak w PL), jak i jazda pod na podwójnym gazie (pod wpływem alkohohu), skutkowały ukaraniem poprzez wydanie zakazu prowadzenia pojazdów na terenie całej Unii, a nie tak jak dziś- tylko kraju, w którym wydano decyzję.
Jak wskazuje w swoim komunikacie Parlament Europejski, „Obecnie, jeśli kierowca straci prawo jazdy w wyniku wykroczenia drogowego w innym kraju UE niż ten, który wydał mu prawo jazdy, w większości przypadków sankcja będzie miała zastosowanie tylko w kraju, w którym popełniono wykroczenie i nie będzie wiązać się z żadnymi ograniczeniami w pozostałej części UE”.


Transgraniczna wymiana informacji o przestępstwach i wykroczeniach drogowych

Projekt w sprawie zmiany dyrektywy z 2015 r. o transgranicznej wymianie informacji na temat przestępstw lub wykroczeń drogowych został przedstawiony przez Komisję 1 marca 2023 r. Czego dotyczy? Wprowadzania jednego systemu wymiany informacji o utracie przez kierowcę uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na chwilę obecną Służby w krajach wspólnoty nie mają dostępu do krajowych baz danych, mogą więc pozostawać w niewiedzy na temat odebrania danemu kierowcy uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Proponowane terminy to:
10 dni  roboczych na przekazanie informacji do krajów członkowskich
15 dni roboczych na wydanie decyzji czy decyzja o odebraniu uprawnień będzie dotyczyła całego obszaru wspólnoty
7 dni roboczych na poinformowanie strony postępowania
Zgodnie z treścią projektu, zaostrzenie kar za jazdę bez prawa jazdy to przede wszystkim troska o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. 


Wejście w życie

Kiedy? Nie tak szybko :-) To dopiero początek procedowania przyjętego projektu. W 2024 roku Parlament zmienia swój skład, więc bez najmniejszych wątpliwości można założyć,  że przyjęte projekty będą w dalszym ciągu procedowane przez nowy skład Europarlamentu. 

Go to top