02/05/2024, 11:34

Kolumny wojskowe na drogach- kompleksowy przewodnik dla kierowców

Czołgi jadące drogą przez las.

Kolumny wojskowe na drogach- kompleksowy przewodnik dla kierowców

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował na platformie X, że w trakcie majówki (4-6 maja 2024 r.) kierowcy podróżujący po północnej i północno-wschodniej części naszego kraju mogą napotkać pewne utrudnienia drogowe w postaci kolumn wojskowych, przemieszczających się w ramach ćwiczeń DEFENDER-24.

Czym różni się kolumna wojskowa od zwykłej?

 • Wielkość: Kolumny wojskowe mogą liczyć od kilku do nawet kilkudziesięciu pojazdów, podczas gdy kolumny cywilne ograniczają się do 10 pojazdów (samochody i motocykle) lub 5 pojazdów (ciężarówki). Ta znacząca różnica wynika z charakteru zadań wykonywanych przez wojsko, które często wymagają transportu dużej ilości sprzętu i personelu.
 • Oznaczenia: Pojazdy w kolumnie wojskowej są oznaczone w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Pierwszy i ostatni pojazd w kolumnie ma pomarańczową tabliczkę z piktogramem przedstawiającym kontur trzech ciężarówek. Dodatkowo, kolumny uprzywilejowane eskortują pojazdy służb z włączonymi niebieskimi i czerwonymi sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi.

Jak rozpoznać kolumnę uprzywilejowaną?

Oprócz wspomnianych wyżej oznaczeń, kolumnę uprzywilejowaną można rozpoznać po zachowaniu innych uczestników ruchu drogowego. Pojazdy jadące przed kolumną i za nią zwalniają i ustępują jej miejsca, umożliwiając swobodny przejazd.

Czy wolno wyprzedzać kolumnę wojskową?

Zasady wyprzedzania kolumn wojskowych różnią się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kolumną uprzywilejowaną, czy nieuprzywilejowaną:

Kolumna nieuprzywilejowana:

 • Można wyprzedzać wszędzie, gdzie wyprzedzanie jest dozwolone. Należy jednak zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że manewr nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.
 • Należy pamiętać, że nie wolno wjeżdżać pomiędzy pojazdy kolumny. Wyprzedzanie musi odbywać się z zachowaniem bezpiecznej odległości od jadących pojazdów.

Kolumna uprzywilejowana:

 • Wyprzedzanie jest dozwolone tylko poza obszarem zabudowanym. Oznacza to, że w mieście lub na terenach zabudowanych wyprzedzanie kolumny uprzywilejowanej jest bezwzględnie zabronione.
 • Podobnie jak w przypadku kolumny nieuprzywilejowanej, wyprzedzanie musi odbywać się bez wjeżdżania pomiędzy pojazdy kolumny.
 • Należy stosować się do poleceń pojazdów eskortujących kolumnę. Pojazdy te mogą używać sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz gestów, aby wskazywać kierującym, kiedy i w jaki sposób mogą bezpiecznie wyprzedzić kolumnę.
 • Na dwupasmowej drodze wyprzedzanie kolumny uprzywilejowanej jest możliwe tylko poza obszarem zabudowanym, nawet jeśli lewy pas jest wolny. Wynika to z faktu, że kolumna może poruszać się obydwoma pasami ruchu, co uniemożliwia bezpieczne wyprzedzanie jej na lewym pasie.

Czego absolutnie nie robić?

 • Nigdy nie wjeżdżaj pomiędzy pojazdy kolumny wojskowej! Jest to niezwykle niebezpieczne i może doprowadzić do poważnych wypadków.
 • Nie wyprzedzaj kolumny w terenie zabudowanym! Pamiętaj, że w takich warunkach manewr wyprzedzania jest szczególnie ryzykowny.
 • Nie publikuj w mediach społecznościowych informacji o ruchach wojsk, ich lokalizacji, dacie i godzinie przejazdów oraz lotach. Te informacje mogą być wykorzystane przez osoby niepożądane w celach destabilizacyjnych.

Dodatkowe informacje:

 • Należy pamiętać, że kolumny wojskowe poruszają się po drogach publicznych na podstawie określonych procedur i przepisów. Kierowcy zobowiązani są do stosowania się do tych zasad i okazywania kolumnom wojskowym szacunku i ostrożności.
 • W przypadku wątpliwości co do zasad postępowania w przypadku napotkania kolumny wojskowej, zawsze warto zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb porządkowych.

Jednocześnie miejcie na uwadze, że z uwagi na napiętą sytuację w której znajduje się nasza część Europy, Wojsko apeluje również, by nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych oraz danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. 

Jeśli w trakcie majówkowego wyjazdu w Krakowie i okolicach napotkacie jakiekolwiek problemy z pojazdem, od przebitej opony, przez niesprawny akumulator czy najzwyklejszy brak paliwa- dzwońcie do nas. Gruszka24 czuwa, w ciągu 20-30 minut pojawimy się ze wsparciem, abyście mogli bez kłopotu kontynuować swoją podróż. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, znajdziecie nas tu.     

Go to top